Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM)

Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia (KKMM)

Majlis Keselamatan Negara (MKN)

Perdana Menteri Malaysia